Διαφημιστικά Φυλλάδια

Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με δεκάδες διαφημιστικά φυλλάδια. Για να ξεχωρίσει η διαφήμισή σας από τις υπόλοιπες εμπιστευθείτε τη κατασκευή του υλικού σας στη Smart Dart.
Μπορούμε να φτιάξουμε φυλλάδια σε πραγματικά όλες τις διαστάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες φυλλαδίων:
  • Επαγγελματικές κάρτες
  • Μονοσέλιδα φυλλάδια
  • Πολυσέλιδα φυλλάδια με συρραφή
  • Δίπτυχα - Τρίπτυχα
  • Διαφημιστικά Ημερολόγια
  • Επιστολόχαρτα
  • Μπλοκ αποδείξεων
  • Συνταγολόγια
  • Κατάλογοι
  • Προσκλητήρια

Pages