Δημιουργία Λογότυπου

Το λογότυπο και το όνομα είναι από τα στοιχεία που θέλουν τη περισσότερη προσοχή σε ένα νέο ξεκίνημα. Πρέπει να είναι μοναδικά, αναγνωρίσιμα και να αποδίδουν το αντικείμενο αυτού που αντιπροσωπεύουν.
Σε εμάς θα βρείτε άτομα διατεθειμένα να κάνουν πραγματικά πολλά προσχέδια με σκοπό να επιλέξετε το τελικό. Επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι το λογότυπο είναι κάτι πολύ σημαντικό που σχετίζεται πολλές φορές άμεσα με την επιτυχία ενός έργου, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη κατασκευή του. Δεν θα είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι αν δεν είσαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και εσείς!


Pages