Επαγγελματικές κάρτες μεγάλου πάχους

Σχεδιασμός μακέτας και εκτύπωση επαγγελματικών καρτών μεγάλου πάχους (750gr/m²) με μορφοκοπή και ανάγλυφη πλαστικοποίηση (spot uv).

Pages