Κουτιά ζαχαροπλαστείου με εκτύπωση

Σχεδιασμός και εκτύπωση κουτιών ζαχαροπλαστείου.
Εκτύπωση εξωτερικά και εσωτερικά του κουτιού, με πιστοποίηση καταλληλότητας για άμεση επαφή με τρόφιμα. Για ανώτερο αισθητικά αποτέλεσμα, το λογότυπο έγινε ανάγλυφο.

Pages