Χάρτινα ποτήρια με εκτύπωση


Χάρτινα ποτήρια με εκτύπωση τετραχρωμίας.
Από πρωτογενές χαρτόνι, πιστοποιημένο για άμεση επαφή με τρόφιμα.

Pages