Κύπελλο παγωτούΚύπελλο παγωτού με εκτύπωση τριχρωμίας.
Κατασκευάζεται από πρωτογενές χαρτόνι, με πιστοποίηση άμεσης επαφής με τρόφιμα.


Εκτυπώνεται με το λογότυπό σας από πολύ μικρή ποσότητα, στις καλύτερες τιμές της αγοράς

Pages