Τρίπτυχο φυλλάδιο με ειδικό χαρτί
Ψηφιακή έγχρωμη εκτύπωση τρίπυχου εντύπου σε ειδικό σαγρέ χαρτί. Εφαρμόστηκε πίκμανση στα σημεία διπλώματος ώστε να μην «σπάσει» το έντυπο.

Pages